top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraLadislav Drha

Pikes Legal je společným zmocněncem v kauze Growing Way

Dne 2.5.2022 rozhodl Okresní soud v Ostravě o společných zmocněncích, kteří mohou zastupovat poškozené investory v trestním řízení Growing Way.


Vzhledem k velkému množství poškozených investorů, kterých je více než 4000, podal státní zástupce k soudu návrh, aby bylo rozhodnuto, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společných zmocněnců. Protože se poškození neshodli na společném zmocněnci, který by je zastupoval, přistoupil Okresní soud v Ostravě k výběru 6 společných zmocněnců. Advokátní kancelář Pikes Legal se tak stala jedním ze soudem vybraných společných zmocněnců, neboť zastupuje jednu z největších skupin poškozených investorů.

Pro poškozené investory to znamená, že se nyní nemohou hlásit samostatně do trestního řízení, ale musí být zastoupeni zmocněncem. Tedy pouze prostřednictvím jednoho ze společných zmocněnců lze uplatnit nárok na náhradu škody a uplatňovat další práva v trestním řízení, jako je například nahlížení do spisu nebo být informován o vývoji kauzy. Poškození, kteří byli zastoupeni advokáty, kteří se nakonec nestali společnými zmocněnci na základě rozhodnutí soudu, si musí nyní zvolit advokáta jiného. Jsme tedy připraveni okamžitě převzít zastupování i dalších poškozených klientů. Více informací naleznete zde https://www.pikeslegal.com/growing-way.

Comments


bottom of page