top of page
pikes-legal-contact_edited.jpg

Zastupujeme

monsterDOWN.png

Sdružujeme a zastupujeme poškozené investory společnosti Diversity Capital

Případ společnosti Diversity Capital a.s. je další kauzou v České republice založenou na investování a údajném zhodnocování finančních prostředků. Společnosti se podařilo přesvědčit větší i menší investory, aby jí svěřili své úspory a dohromady vybrala více než miliardu korun.​ Je zřejmé, že se společnost Diversity Capital nachází v komplikované finanční situaci a nemá rychle dostupné prostředky na výplatu svých investorů, což je ostatně předmětem probíhajícího insolvenčního řízení. Už v průběhu roku 2022 začala řada klientů požadovat vrácení svých investic, avšak ani k dnešnímu dni nebyly jejich požadavky vyslyšeny.

Sdružujeme a zastupujeme poškozené investory společnosti TrustWorthy Investment Holding SE

Dne 27.11.2023 bylo zahájeno insolvenční řízení se společností TrustWorthy Investment Holding SE. Pro společnost a pro její zákazníky to znamená zásadní změny. Pro věřitele to znamená, že veškeré pohledávky mohou být uspokojeny pouze v rámci insolvenčního řízení. Již se nelze domáhat vrácení složených záloh, úhrad za služby apod. žalobou u soudu. Pro věřitele a zákazníky je tedy nezbytné přihlásit své pohledávky a nároky do insolvenčního řízení.  

Sdružujeme a zastupujeme poškozené investory společnosti Energetický Holding Malina a.s.

V insolvenčním rejstříku byl v úterý 9.5.2023 zveřejněn insolvenční návrh společnosti Energetický holding Malina a.s., a bylo tak zahájeno insolvenční řízení. Následně bylo dne 12.5.2023 vydáno usnesení o úpadku. Pro společnost i pro její zákazníky to znamená zásadní změny.

bottom of page