top of page
pikes-legal-growing-way.jpg

 DIVERSITY CAPITAL

Diversity Capital - sdružujeme poškozené investory

Případ společnosti Diversity Capital a.s. je další kauzou v České republice založenou na investování a údajném zhodnocování finančních prostředků. Společnosti se podařilo přesvědčit větší i menší investory, aby jí svěřili své úspory a dohromady vybrala více než miliardu korun.

Je zřejmé, že se společnost Diversity Capital nachází v komplikované finanční situaci a nemá rychle dostupné prostředky na výplatu svých investorů, což je ostatně předmětem probíhajícího insolvenčního řízení. Už v průběhu roku 2022 začala řada klientů požadovat vrácení svých investic, avšak ani k dnešnímu dni nebyly jejich požadavky vyslyšeny.

Insolvenčním soudem pověřený správce zjistil, že společnost Diversity Capital vlastní pouze zanedbatelné množství majetku, které nedosahuje výše vložených investic. Zkoumáním bankovních účtů klienta nicméně insolvenční správce dovodil existenci pohledávek z podezřelých pohybů na účtech dlužníka, a to vzhledem k zjevné absenci právního důvodu transakcí. Tyto pohledávky dosahují výše přes 900 milionů korun. O navrácení těchto financí již byla zahájena soudní řízení.

Práci insolvenčního správce bohužel komplikuje dlužník, který nespolupracuje, nekomunikuje ani neposkytuje potřebné informace tak, jak mu ukládá zákon. 

S ohledem na dosavadní průběh insolvenčního řízení je pravděpodobné, že v následujících týdnech dojde ke zjištění úpadku společnosti Diversity Capital soudem. Od této chvíle budou mít poškození 60 dní na uplatnění svých pohledávek formou přihlášky u insolvenčního soudu.

Naším záměrem je sjednotit věřitele do silné skupiny. Sjednocením dostatečného počtu věřitelů, lze dosáhnout zastoupení ve věřitelském výboru a mít tak možnost kontrolovat insolvenční řízení a podílet se na jeho směřování v zájmu drobných investorů, a to je právě naším cílem. Tak lze docílit nejvyšší možné míry uspokojení věřitelů a zamezit nehospodárnému průběhu insolvenčního řízení a případně i zamezit nekalostem či pletichám v insolvenčním řízení.

Jsme připraveni vám v této věci poskytnout naše právní služby. Naše klienty budeme aktivně zastupovat v insolvenčním řízení, ať už na schůzi věřitelů, či ve věřitelském výboru, kde budeme hájit jejich práva. Rovněž budeme naše klienty pravidelně informovat prostřednictvím e-mailu o vývoji insolvenční řízení.

Pokud patříte mezi poškozené zákazníky nebo jiné věřitele, ozvěte se nám. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo e-mailu: dc@pikeslegal.com

Co bude následovat po vyplnění formuláře

1.

Odeslání formuláře

Pokud máte zájem o naše právní služby, vyplňte a odešlete formulář níže.

2.

Návrh smlouvy

Podle informací ve formuláři vám sestavíme návrh smlouvy a plnou moc, které vám odešleme e-mailem spolu s dalšími potřebnými informacemi.

3.

Podpis smlouvy a další informace

Podepsanou plnou moc nám spolu s dalšími podklady nezbytnými pro přihlášení vaší pohledávky pošlete e-mailem.

4.

Přihlášení pohledávek

Na základě vámi sdělených informací vyplníme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a uděláme vše pro to, aby byla řádně zjištěna.

5.

Přihlášení pohledávek 

Řádně vyplníme přihlášku pohledávky a podáme ji na insolvenční soud.

6.

Úhrada pohledávky

Výtěžek z insolvenčního řízení bude poměrně rozdělen mezi poškozené dle výše investované částky.

Napište nám

bottom of page