top of page
pikes-legal-growing-way.jpg

Growing Way

monsterDOWN.png

Growing Way – sdružujeme poškozené investory

Pikes Legal se stal jedním ze společných zmocněnců, kteří jsou oprávněni zastupovat poškozené investory v rámci trestního řízení. Stále je možné se naším prostřednictvím hlásit do trestního řízení.

Případ Growing Way je další kauzou v České republice založené na investování a údajném zhodnocování finančních prostředků. Pan Ondřej Janata a osoby kolem něj přesvědčili větší i menší investory, aby jim svěřili své úspory. Ze současného stavu vyšetřování však plyne, že byl tento projekt již od počátku plánován s úmyslem podvodného jednání. Společnost GROWING WAY podle policie neinvestovala žádné finanční prostředky do akcií, či jiných aktiv, ale pouze vytvořila podvodné schéma letadlového typu, na základě kterého byl stávajícím klientům vyplácen neexistující zisk, který byl financován z investic nových klientů. V současné době ve věci probíhá trestní řízení. Naše advokátní kancelář aktivně komunikuje s orgány činnými v trestním řízení a snažíme se o zajištění co největšího majetku, aby klienti získali své investice zpět.

Dne 15. 12. 2021 bylo Městským soudem v Praze v rámci insolvenčního řízení rozhodnuto, že společnost Growing Way je v úpadku a tento úpadek bude řešen konkursem. Celý případ tak nyní probíhá paralelně na dvou liniích – trestní stíhání pana Ondřeje Janaty a společnosti Growing Way a dále insolvence společnosti Growing Way. V obou řízeních nyní běží poškozeným investorům lhůty, aby se do nich přihlásili a uplatnili svůj nárok na vložené prostředky. Pikes Legal zastupuje klienty v obou řízeních současně.

V tuto chvíli nikdo neví, zda finanční prostředky budou vypláceny z trestního řízení přímo samotným poškozeným nebo zda budou uvolněny a vráceny zpět společnosti Growing Way, aby s nimi insolvenční správce nakládal. Nyní jsou možné obě cesty. „My dlouhodobě zastáváme názor, že finance by měla policie vrátit napřímo poškozeným investorům – je to rychlejší postup s nižšími náklady. Pokud budou prostředky uvolněny zpět ve prospěch společnosti Growing Way, bude na insolvenčním správci, aby rozhodl o jejich výplatě,“ uvádí Ladislav Drha, partner advokátní kanceláře.

Přihlásit pohledávky pouze do jednoho řízení dle našeho názoru nestačí. „Naším cílem je podchytit veškeré možné cesty, kudy by mohly proudit peníze společnosti Growing Way tak, aby se vždy dostaly nakonec k podvedeným klientům. Nyní, když určitá skupina věřitelů otevřela cestu insolvenčního řízení, je potřeba hlídat i tuto cestu a snažit zachytit případné finance i odtud,“ dodává Ladislav Drha.

Chápeme, že celá kauza je velice složitá a budí spoustu otázek. Proto jsme pro vás natočili video, ve kterém vám Ladislav Drha zodpoví nejčastější dotazy poškozených klientů společnosti Growing Way.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DATU 22. 12. 2021:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DATU 14. 10. 2021:

OBECNÉ INFORMACE:

  • veškeré dokumenty nám zasílejte na e-mail gw@pikeslegal.com

  • dokumenty nám prosím zašlete co nejdříve, nejlépe před 20. 1. 2022; počet klientů je vysoký

  • v jednom e-mailu zasílejte prosím dokumenty vždy pouze za jednu osobu a ideálně do něj vložte všechny potřebné dokumenty najednou

  • jste-li v rodině dva a více poškození, pošlete za každého samostatný e-mail s uvedením jména v předmětu (popř. i ročníku narození, máte-li stejné jméno)

  • pokud nám odpovídáte na e-mail, nemažte předchozí text; prosíme aby bylo zachováno vlákno komunikace

POTŘEBNÉ DOKUMENTY:

  • plná moc – podepsaná, naskenovaná

  • smlouva o poskytování právních služeb v insolvenčním řízení – vyplněná na PC, podepsaná

  • dotazník – elektronicky v excelu bez podpisu

  • potvrzení z banky nebo výpis z účtu

  • smlouva s Growing Way (pokud ji nemáte, pošlete aspoň potvrzení z Growing Way)

 

Děkujeme za vaši spolupráci. Společně to zvládneme.

bottom of page