top of page
pikes-legal-growing-way.jpg

Malina group

Sdružujeme a zastupujeme poškozené investory společnosti Energetický Holding Malina a.s.
 

V insolvenčním rejstříku byl v úterý 9.5.2023 zveřejněn insolvenční návrh společnosti Energetický holding Malina a.s., a bylo tak zahájeno insolvenční řízení. Následně bylo dne 12.5.2023 vydáno usnesení o úpadku. Pro společnost i pro její zákazníky to znamená zásadní změny.

  1. Společnost Malina a.s. je omezena v nakládání se svým majetkem a může právně jednat pouze v rámci takzvané běžné obchodní činnosti – nesmí tedy činit jakékoliv zásadnější právní úkony.

  2. Pro věřitele to znamená, že veškeré pohledávky mohou být uspokojeny pouze v rámci insolvenčního řízení. Již se nelze domáhat vrácení složených záloh, úhrad za služby apod. žalobou u soudu.

 

Pro všechny věřitele a poškozené zákazníky je tedy nezbytné, aby co nejdříve přihlásili své pohledávky a nároky do insolvenčního řízení. Je třeba poukázat na skutečnost, že ať se vyplnění formuláře pro přihlášku pohledávky může jevit jako snadné, osoba bez právních znalostí se může v přihlášce dopustit chyb. To by ve svém důsledku mohlo vést k popření pohledávky a tím i k jejímu zániku bez možnosti nápravy. U nás v advokátní kanceláři máme s podobnými případy zkušenosti a jsme připraveni vám s přihlášením pohledávky být nápomocni.

Naším záměrem je však i více. Sjednotit věřitele do silné skupiny, která bude hájit zájmy věřitelů jako společný zmocněnec. Jen sjednocením dostatečného počtu věřitelů, lze dosáhnout zastoupení ve věřitelském výboru, a to je právě naším cílem. Tak lze docílit nejvyšší možné míry uspokojení věřitelů, zamezit nehospodárnému průběhu insolvenčního řízení a případně i zamezit nekalostem či pletichám v insolvenčním řízení.

Sjednocení věřitelé do silné skupiny budou mít silnou pozici pro vyjednávání se správcem a ostatními skupinami věřitelů. Jsme připraveni vám v této věci poskytnout naše právní služby. Naše klienty budeme aktivně zastupovat v insolvenčním řízení, ať už na schůzi věřitelů, či ve věřitelském výboru, kde budeme hájit jejich práva. Rovněž budeme naše klienty pravidelně informovat prostřednictvím e-mailu o vývoji insolvenční řízení.

 

Lhůta pro podání přihlášek končí 12. 7. 2023.

Pokud patříte mezi poškozené zákazníky nebo jiné věřitele, ozvěte se nám. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo e-mailu: malina@pikeslegal.com

Video s informacemi pro poškozené klienty

Co bude následovat po vyplnění formuláře

1.

Odeslání formuláře

Pokud máte zájem o naše právní služby, vyplňte a odešlete formulář níže.

2.

Návrh smlouvy

Podle informací ve formuláři vám sestavíme návrh smlouvy a plnou moc, které vám odešleme e-mailem spolu s dalšími potřebnými informacemi.

3.

Podpis smlouvy a další informace

Podepsanou smlouvu a plnou moc nám spolu s dalšími podklady pro přihlášení vaší pohledávky pošlete e-mailem. Budeme od vás potřebovat zejména označení zakázky, kopii smlouvy, doklad o uhrazení zálohy, fotodokumentaci, stav vaší zakázky a případně označení montérů a dalších osob, které za dlužníka jednaly.

4.

Přihlášení pohledávek

Na základě vámi sdělených informací vyplníme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a uděláme vše pro to, aby byla řádně zjištěna.

5.

Informování o průběhu

V průběhu řízení vás budeme pravidelně informovat o stavu řízení, o námi navrhovaných krocích a o vyhlídkách na uspokojení vaší pohledávky.

6.

Úhrada pohledávky

Výsledkem procesu bude s největší pravděpodobností buď dokončení vaší zakázky, nebo finanční plnění podle reorganizačního plánu. Podrobnější informace budou ale známy až po představení reorganizačního plánu dlužníkem. Reorganizace by však měla být jednoznačně lepším řešením než konkurs v případě neschválení reorganizačního plánu.

Napište nám

bottom of page