top of page
pikes-legal-growing-way.jpg

TrustWorthy Investment SE / CZ / SK

Sdružujeme a zastupujeme poškozené investory společnosti TrustWorthy Investment SE
 

Dne 27. 11. 2023 bylo zahájeno insolvenční řízení se společností TrustWorthy Investment Holding SE. V brzké době předpokládáme zjištění úpadku společnosti, což pro ni a její zákazníky znamená zásadní změny. Pro věřitele to znamená, že veškeré pohledávky mohou být uspokojeny pouze v rámci insolvenčního řízení. Již se nelze domáhat vrácení investovaných finančních prostředků klasickou soudní cestou. Pro věřitele je tedy nezbytné uplatnit své pohledávky v insolvenčním řízení.

Investice do slitků zlata nebo stříbra včetně souvisejícího programu spoření byla zprostředkována rovněž prostřednictvím dceřiných společností TrustWorthy Investment CZ a SK resp. v Česku a na Slovensku. 

U společnosti TrustWorthy Investment CZ již bylo rozhodnuto o úpadku a lhůta pro podání přihlášek již uplynula. Nicméně je možné přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení společnosti TrustWorthy Investment Holding SE, což se nyní jeví jako nejlepší cesta, jak získat své investované finanční prostředky nazpět.

Ti, kteří investovali prostřednictvím společnosti v SK mají obdobnou možnost jako věřitelé TrustWorthy Investment CZ. Mohou tedy uplatnit svou pohledávku v rámci insolvenčního řízení se společností TrustWorthy Investment SE. 

Zastoupení advokátem není v insolvenčním řízení vyžadováno zákonem, nicméně chybné uplatnění Vaší pohledávky může znamenat popření pohledávky insolvencím správcem, což může vést až k jejímu zániku bez možnosti nápravy. U nás v advokátní kanceláři máme s podobnými případy zkušenosti a jsme připraveni vám s přihlášením pohledávky být nápomocni.  

Intenzivně pracujeme na vytvoření silné skupiny, která bude hájit zájmy věřitelů jako společný zmocněnec. Jen sjednocením dostatečného počtu věřitelů, lze dosáhnout zastoupení ve věřitelském výboru, a to je právě naším cílem. Tímto docílíme nejvyšší možné míry uspokojení věřitelů a zamezení nehospodárnému průběhu insolvenčního řízení.

Naše advokátní kancelář se specializuje na finanční a insolvenční právo a dlouhodobě pomáháme klientům poškozeným hospodářskou a majetkovou trestnou činností.

Pokud jste byli v kontaktu s kteroukoli z výše uvedených společností a investovali do ní peníze, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím formuláře zobrazeného níže.

Co bude následovat po vyplnění formuláře

1.

Odeslání formuláře

Pokud máte zájem o naše právní služby, vyplňte a odešlete formulář níže.

2.

Návrh smlouvy

Podle informací ve formuláři vám sestavíme návrh smlouvy a plnou moc, které vám odešleme e-mailem spolu s dalšími potřebnými informacemi.

3.

Podpis smlouvy a další informace

Podepsanou smlouvu a plnou moc nám spolu s dalšími podklady pro přihlášení vaší pohledávky pošlete e-mailem. Budeme od vás potřebovat doklad o úhradě investované částky. Případně investiční smlouvu s jednou z výše uvedených společností.

4.

Přihlášení pohledávek

Na základě vámi sdělených informací vyplníme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a uděláme vše pro to, aby byla řádně zjištěna.

5.

Informování o průběhu

V průběhu řízení vás budeme pravidelně informovat o stavu řízení, navrhovaných krocích a předpokládaném uspokojení vaší pohledávky.

6.

Úhrada pohledávky

Lze důvodně předpokládat, že úpadek společnosti TrustWorthy Investment holding bude řešen konkurzem. To znamená, že dojde ke zpeněžení majetkové podstaty společnosti a výtěžek bude následně přerozdělen mezi poškozené poměrně dle výše investované částky.

Napište nám

bottom of page