top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraNikola Szabó

Příběh právníka Jana Husa, Jana z Jesenice

Už přes 600 let si připomínáme upálení Jana Husa. O Janu Husovi jsme se každý učili ve škole, a známe tak jeho příběh i učení. Kdo byl ale právní oporou a přítelem pro mistra Jana Husa?


Byl to právě Jan z Jesenice. Jan získal titul bakaláře svobodného umění na Univerzitě Karlově v roce 1397, mistra svobodných umění v roce 1408. Mezitím si “skočil vystudovat” bakalariát práv, který dokončil v roce 1407. A podle všeho byl vynikajícím studentem. Podle univerzitních záznamů byl mezi 27 zkoušenými kandidáty na prvním místě, titul obhájil na výtečnou.

Ve studiu práv pokračoval na boloňské univerzitě, kde v roce 1412 získal titul doktora práv.


Stejně jako Jana Husa i život Jana z Jesenice ovlivnily myšlenky profesora Johna Wiclefa. Byla to právě Wiclefova filosofie, která oba učence sblížila. A pro oba připravila podobný osud.


Asi nejzásadnější vliv měl Jan z Jesenice na Dekret kutnohorský. Ten účinně obhajoval.


Spolu s Janem Husem a Jeronýmem Pražským sehrál zásadní roli v době univerzitní krize, která po vydání dekretu mezi německými a českými mistry na pražské univerzitě vypukla. S oběma přáteli stál v čele obhajoby českých nároků na univerzitě a byl zde i hlavním mluvčím a advokátem české strany.


Kostnický proces


Před odjezdem Husa do Kostnice byl Jan z Jesenice jeho právním poradce, připravil mu veškeré podklady a pomohl mu připravit obhajobu. Podle některých pramenů byl to právě Jan z Jesenice, který Husa povzbuzoval k jeho snaze obhájit své myšlenky během procesu.

Na proces Jan z Jesenice ale nedorazil. Na něho samotného byla totiž vydána klatba, a tak by jeho přítomnost Husovi akorát přitížila. Také on sám by mohl být v Kostnici zatčen.


Jeho učení a myšlenky ho nakonec dostihly stejně jako Jana Husa.


V roce 1418 nový papež Martin V. vydal dekret o vymýcení kacířských nauk v Čechách, v němž byli jmenováni hlavní kacířští viníci, kteří mají být postaveni před soud římské kurie. Byli to převážně univerzitní mistři. Jako "nejnebezpečnější ze všech“ byl na prvním místě jmenován Jan z Jesenice.

V r. 1420 byl zajat Oldřichem z Rožmberka a zemřel ve vězení.


Comments


bottom of page