top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraEric Witt

Distanční soudy

Tento článek vysvětluje, proč by se soudy ve Francii měly inspirovat v jiných zemí světa a umožnily advokátům zastupovat klienty v soudním řízení při jednání vedeném na dálku. Tato možnost pomáhá nejen v boji proti šíření onemocnění covid-19, ale je výhodná i pro všechny strany sporu: advokáty, klienty a také pracovníky soudů. Takový systém navíc není vůbec nákladný ani komplikovaný.


V nedávné době jsem čelil poměrně nepříjemné situaci, kdy jsem měl nařízené jednání u soudu ve Francii na konkrétní termín . Vzhledem k tomu, že jsem začal mít některé příznaky nemoci Covid-19 a s ohledem na výskyt nové nebezpečné mutace ve Francii, jsem požádal tamní Tribunál o možnost účastnit se jednání vzdáleně přes aplikaci Zoom. Ani v nejmenším jsem si nepřipouštěl, že by snad můj požadavek mohl být zamítnut.


O to více jsem pak byl zaskočen, když jsem nakonec zjistil, že tato možnost ani nikdy nebyla z hlediska předpisů reálná. Je s podivem, že v mnoha zemích jako USA, Velká Británie nebo Portugalsko již jde o běžnou praxi. Ve Francii však nelze hovořit ani o minimální snaze takovýto systém soudních jednání zavést a prosadit.

Následně jsem se neúspěšně pokusil žádat o odročení jednání na jiný termín, abych nakonec požádal o záskok tamního kolegu. Celá tato neshoda byla pro všechny zúčastněné strany časově i finančně velmi nákladná.


Každý rozumný člověk, který si je vědom závažnosti tohoto onemocnění a hrozby celosvětové pandemie, by mi dal určitě za pravdu, že tato zjevně zbytečná strnulost soudů, kdy před online jednáním upřednostní záskok jiným advokátem, který bude v soudní síni přítomen, zrovna dvakrát nepomáhá v boji s koronavirem. Ve skutečnosti tato strnulost soudů a právního systému nutí v době pandemie cestovat nejen samotné advokáty, ale také klienty, znalce a svědky a vzájemně se osobně setkávat v soudní síni.


Naštěstí to několik dalších zemí pochopilo. Vzhledem k tomu, že se ve Francii neustále zvyšuje počet obětí koronavirového onemocnění, je odmítání možnosti účasti na jednání online formou ze strany soudů neomluvitelné. A se vším respektem k francouzskému právnímu systému také nezodpovědné.


Vedle toho existuje několik dalších důvodů pro zavedení možnosti účasti na jednání online formou, které však již nemají přímou souvislost s pandemií. Systém, tak jak je nastaven v současnosti, diskriminuje mnoho dalších skupin, jakými jsou např. rodiče samoživitelé, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby dlouhodobě pobývající v zahraničí atd.


Možnost vzdáleného jednání u soudů by navíc byla zajisté oceněno mnoha advokáty (a nepřímo také jejich klienty), kteří jsou ve Francii někdy nuceni čekat celé hodiny na zahájení řízení, než na ně přijde řada. (pozn.: Ve Francii jsou všechna jednání nařízená např. na dopoledne nařízena na stejný čas a advokáti a klienti musí čekat od rána, než na ně přijde řada)


A v neposlední řadě je těžké ignorovat, že by zmiňované změny byly velkým přínosem i pro samotné soudy. Počet žádostí o odročení jednání na jiný termín by se rapidně snížil, a to již nyní v době velké nemocnosti. Již by zde nevznikal problém s čekáním na advokáty, kteří uvázli v dopravní zácpě nebo v hromadné dopravě a mají tak zpoždění, kvůli kterému musí všichni ostatní čekat.


Stručně řečeno, možnost realizace soudního jednání na dálku online formou, jak je to běžné v jiných zemích, nejen pomůže v boji proti šíření koronaviru, ale rovněž představuje výhodu pro všechny zúčastněné strany ve sporech.

Comments


bottom of page