top of page
Seminář II.png

Kurzy a vzdělání

Vzdělání je nejlepší investice ze všech. Přinese vám nové příležitosti, zvedá hodnotu vaší práce a v neposlední řadě vás chrání při vašem bezpečném rozhodování. Často od našich klientů slyšíme větu, kdybych to věděl dříve, udělal bych to jinak. Proto jsme se rozhodli pro vás připravit řadu webinářů a videokurzů s právní tématikou z oblasti finančního poradenství a byznisu.

Webinář - Odpovědnost správců svěřenských fondů

25. ledna 2024 proběhl úspěšný webinář Odpovědnost správců svěřenských fondů. Z důvodu velkého zájmu jsme se rozhodli tento webinář zopakovat. Webinář  bude, stejně jako ten předchozí, připraven na podkladu případu společnosti Invest&Property Consulting a je určen správcům svěřenských fondů, aby lépe pochopili svou pozici správce a z toho plynoucí odpovědnost a dovedli se lépe orientovat v nastalé situaci.

Videokurz - Finanční produkty z pohledu právní praxe

V našem prvním kurzu vás seznámíme s právním pozadím finančních produktů. Tento kurz je určený zejména finančním poradcům a vlastníkům firem, které finanční porace zaměstnávají. Kurz se věnuje vysvětlením jednotlivých finančních produktů z pohledu právní praxe.

bottom of page