top of page

Vzdělání je nejlepší investice ze všech. Přinese vám nové příležitosti, zvedá hodnotu vaší práce a v neposlední řadě vás chrání při vašem bezpečném rozhodování. Často od našich klientů slyšíme větu, kdybych to věděl dříve, udělal bych to jinak. Proto jsme se rozhodli postupně připravit řadu videokurzů s právní tématikou z oblasti finančního poradenství a byznisu.

Videokurz finanční produkty z pohledu právní praxe

V našem prvním kurzu vás seznámíme s právním pozadím finančních produktů. Tento kurz je určený zejména finančním poradcům a vlastníkům firem, které finanční porace zaměstnávají. Kurz se věnuje vysvětlením jednotlivých finančních produktů z pohledu právní praxe.

bottom of page