top of page
Webinář II.png

Webinář Pikes Legal
Odpovědnost správců svěřenských fondů

25. ledna 2024 proběhl úspěšný webinář Odpovědnost správců svěřenských fondů. Z důvodu velkého zájmu jsme se rozhodli tento webinář zopakovat. Webinář  bude, stejně jako ten předchozí, připraven na podkladu případu společnosti Invest&Property Consulting a je určen správcům svěřenských fondů, aby lépe pochopili svou pozici správce a z toho plynoucí odpovědnost a dovedli se lépe orientovat v nastalé situaci. Na webináři budou akcentovány i prvky odpovědnosti finančního poradce a tipaře, a bude přihlédnuto i ke specifické smluvní dokumentaci uvedené společnosti. 

 

Komu bude webinář určený: výhradně pro správce svěřenských fondů; není určeno široké veřejnosti (ani zakladatelům či právním zástupcům správců) 

 

Čeho se bude webinář týkat a co na něm probereme: pozici a odpovědnost správce svěřenského fondu, odpovědnost finančního poradce a tipaře, vybraná právní specifika zakládací dokumentace svěřenských fondů 

 

Registrace: Vyplněním registrace si zajistíte účast na plánovaném webináři.

 

Cena: Webinář bude zdarma a otevřen všem správcům svěřenských fondů. Pozvánku lze dále šířit mezi správce svěřenských fondů.

 

Termín webináře: O přesném termínu webináře budete informováni s dostatečným předstihem. 

 

Obsahem webináře nebude informování o probíhajícím trestním řízení Invest&Property Consulting či o společnosti samotné, obsah bude zaměřen specificky na odpovědnost svěřenských správců. 

Registrace

Odesláním registrace souhlasíte se zpracováním osobních údajů

bottom of page