top of page

Služby

monsterDOWN.png

Domů   /   Služby   /   Dluhopisy a cenné papíry

Dluhopisy a cenné papíry

Protože klientům nabízíme oborová řešení a máme komplexní přístup k jejich byznysu, pomáháme jim také s financováním jejich projektů. U nás spolupráce s klientem nekončí tím, že mu vyřídíme licenci u ČNB. Tím to naopak začíná a pokračuje to rozjetím byznysu třeba prostřednictvím právě dluhopisové emise.

Jednou z našich specializací jsou emise dluhopisů tzv. na klíč. To znamená, že klientovi radíme ohledně vhodného nastavení emise, přípravy emisních podmínek, vypracováváme smlouvy o úpisu, vzorový dluhopis, předávací protokol a seznamu vlastníků dluhopisů. Součástí služeb je také podrobný písemný návod, jak s emisí pracovat - tedy zejména jaké jsou limity propagace emise, kde a zda je možno emisi uveřejnit atd. V případě emise s prospektem naše advokátní kancelář zajistí vypracování prospektu a jeho schválení u ČNB.


Dluhopisy tvoří jeden z nástrojů financování podnikatelů a jejich projektů. Dluhopis je v podstatě půjčka inkorporovaná, tedy vtělená do cenného papíru. Velký rozvoj korporátních dluhopisů nastal na českém trhu po roce 2012, kdy byla zrušena podmínka schválení emisních podmínek dluhopisu ze strany ČNB.


Vydávání dluhopisů upravuje především zákon o dluhopisech, některé speciální dluhopisy také upravuje zákon o obchodních korporacích. Veřejnou nabídku dluhopisů, při které je zpravidla nutné vydat prospekt cenného papíru pak upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Aby se emitent dluhopisů vyhnul podezření z obcházení pravidel pro přijímání vkladů dle zákona o bankách, doporučujeme nechat emisi a způsob jejího umístění mezi investory právně posoudit.


Konkrétní práva spojená s dluhopisy jsou pak popsána v emisních podmínkách dluhopisů a musejí být investorům k dispozici nejpozději při úpisu dluhopisů. Právě na tom, jak jsou nastavena práva, spojená s dluhopisy velmi záleží. Našim klientům jsme pomáhali s vydáním konvertibilních dluhopisů nebo podřízených dluhopisů, zajištěných i nezajištěných, krátkodobých i dlouhodobých.

KONTAKTUJTE NÁS

Pojďme do toho společně

Rádi se detailně seznámíme s vašimi konkrétními potřebami a pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů. 

bottom of page