top of page
pikes-legal-soudni-spory-header.jpg

Služby

monsterDOWN.png

Domů   /   Služby   /   Soudní spory, rozhodčí řízení, arbitráže

Soudní spory, rozhodčí řízení, arbitráže

Strategie a odvaha nás vystihují při vedení soudního řízení. Převezmeme vaše zastupování a dovedeme vás k vašemu cíli. Jsme totiž bojovníci a odborníci.

Máme mnohaleté zkušenosti s oblastí řešení sporů v občanských, obchodních a správních věcech. Jsme si vědomi, že nejlepší služba, kterou můžeme svým klientům poskytnout, je najít řešení problému dřív, než dojde k soudu. 


Když není jiné řešení zastoupíme klienty v soudních a rozhodčích řízeních, mezinárodních arbitrážích, v řízeních před Ústavním soudem ČR. Poskytujeme služby od úvodního stádia sporu, kdy analyzujeme fakta, volíme strategii a hledáme cesty, jak splnit úkol. Všechno děláme s pochopením pro vás byznys. Naplánujeme procesní taktiku, podáme návrh na zahájení řízení zastoupíme vás před soudy všech stupňů. Spolupracujeme rovněž s exekutorskými úřady. Zastupujeme klienty též na území Francie a Lucemburska.


Jsme odborníci na zastupování ve sporech v obchodních korporacích. Poskytujeme profesionální služby pro společníky a akcionáře ve sporech ze společnické žaloby, sporech o náhradu újmy či o neplatnost rozhodnutí valné hromady. Pomůžeme vám se spory ze smluv o převodu podílu včetně určení neplatnosti takové smlouvy. Poskytujeme služby i členům statutárních orgánů v soudních řízeních souvisejících s jejich postavením v korporaci. Protože máme přesah do dalších oborů, zvládneme i zastupování v trestním řízení. 

KONTAKTUJTE NÁS

Pojďme do toho společně

Rádi se detailně seznámíme s vašimi konkrétními potřebami a pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů. 

bottom of page