top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
 • Obrázek autoraAnna Hlaváčková

Soudit se bude dražší - vláda schválila zvýšení soudních poplatků

Dne 17. 2. 2020 vláda ČR schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jaké změny tento návrh obsahuje a co je cílem této novely?


Nejpodstatnější změnou, kterou návrh zákona přináší, je zvýšení soudních poplatků u návrhů na zahájení těch řízení, které se v praxi objevují nejčastěji. Vládou uváděným důvodem pro jejich zvýšení je obecné zvýšení životní a ekonomické úrovně obyvatel České republiky v posledních letech. Jak plyne z důvodové zprávy, jen výše průměrné mzdy v ČR se od roku 2011, kdy proběhlo poslední zvýšení soudních poplatků, zvýšila o téměř 10.000 Kč , a proto je nynější navrhované zvýšení přirozenou reakcí.


Ministerstvo chce zvýšením poplatků rovněž motivovat lidi k tomu, aby se snažili vyřešit své spory mimosoudně, ať už dohodou, nebo například za pomoci mediátora. Zdůrazňováno je i to, že poplatky mají alespoň v malé míře pokrýt rostoucí náklady, které stát vynakládá na chod justice.


Mezi zmíněné nejčastěji podávané návrhy na zahájení soudního řízení, u kterých se soudní poplatek zvýší, patří zejména návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20.000 Kč (včetně), návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20.000 Kč (včetně) i v částce vyšší než 20.000 Kč, návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění v případech, kdy se nejedná o nemovitost či obchodní závod, a nakonec návrh na nařízení předběžného opatření.


Konkrétní částky, na které se výše soudních poplatků v uvedených případech zvýší:


Návrh zahájení občan. soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20.000 Kč (včetně)

 • současná výše poplatku: 1.000 Kč

 • navrhovaná výše poplatku: 2.000 Kč

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20.000 Kč (včetně)

 • současná výše poplatku:

peněžité plnění v rozmezí do 10.000 Kč: 400 Kč

peněžité plnění v rozmezí 10.000 - 20.000 Kč: 800 Kč


 • navrhovaná výše poplatku:

1.500 Kč (+ sloučení kategorií pro peněžitá plnění nepřevyšujících 20.000 Kč)


Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění nad 20.000 Kč

 • současná výše poplatku: 4 % z částky odpovídající peněžitému plnění

 • navrhovaná výše poplatku: 1.500 Kč + 4 % z částky přesahující 20.000 Kč

Návrh na zahájení občan. soud. řízení, jehož předmětem není peněžité plnění v případech, kdy se nejedná o nemovitost či obchodní závod

 • současná výše poplatku: 2.000 Kč

 • navrhovaná výše poplatku: 4.000 Kč

Návrh na řízení předběžného opatření

 • současná výše poplatku: 1.000 Kč

 • navrhovaná výše poplatku: 1.500 Kč

Další změny zakotvené v návrhu zákona

Touto novelou se nemění pouze znění zákona o soudních poplatcích, ale také občanský soudní řád a soudní řád správní. V rámci těchto zákonů však návrh mění pouze jedinou věc (upravenou shodně v obou zákonech), a to možnost částečného či úplného osvobození některých účastníků řízení od poplatkové povinnosti. Dle současného znění jak občanského soudního řádu, tak soudního řádu správního, bylo úplně osvobození od soudních poplatků záležitostí výjimečnou při existenci opravdu závažných rozdílů, což návrh zákona vypouští. Celkové osvobození od soudních poplatků je tak postaveno na roveň částečnému osvobození, přičemž rozhodnutí soudu o částečném i úplném osvobození musí být vždy dostatečně odůvodněno.


Comments


bottom of page