top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraLadislav Drha

Veřejné zakázky v době koronaviru

Koronavirus je v současnosti nežhavějším tématem, jehož šíře v posledních měsících plní titulky médií, poslední opatření vlády pak mají dopad na životy nás všech, což se projevuje i v soukromoprávních ujednáních, ale také v oblasti veřejných zakázek.


Vláda totiž dne 12. března tohoto roku vyhlásila nouzový stav, který svou závažností a povahou kvalifikuje krizový zákon č. 240/2000 Sb., za tzv. kvalifikovaný krizový stav, což zavdává jednu z podmínek pro aplikaci výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatelé by pak nemuseli nutně zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení.


Ustanovení pak výslovně stanoví:

„Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení:

c) jde-li o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo.“


Výše uvedené má za následek, že není v takovém případě nutná realizace velmi zdlouhavého zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, což znamená že proces pořizování nezbytných služeb, stavebních prací, či jiných dodávek se může nyní značně urychlit. Postup dle této výjimky je dle našeho názoru v tomto stupni krizového stavu zcela vhodný, uvědomíme-li si, že tímto má být chráněn veřejný zájem v podobě zdraví občanů České republiky, ale také i fungování samotného státu.


Komentovanou výjimku jsou oprávněni využít také zadavatelé, kteří zadávají sektorovou veřejnou zakázku. Uvedená výjimka se naopak nevztahuje v souladu s § 191 odst. 1 na zadavatele, kteří podléhají zadávání zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti.


Co se týče přezkumné funkce Úřadu ochrany pro hospodářskou soutěž, ten se vztahuje pouze na naplnění podmínek pro přímé zadání veřejných zakázek v rámci krizového stavu. Následný postup pro uzavírání smlouvy pak přezkumu ze strany ÚOHS nikterak nepodléhá.

Comments


bottom of page