top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraLadislav Drha

5 trendů, na které se budou muset advokátní kanceláře adaptovat v roce 2021

Rok 2020 přinesl v právním prostředí nebývalé velkou změnu lety zažitého paradigmatu. Uspíšil tak adaptaci mnoha novinek, které advokátní kanceláře přehlížely nebo permanentně oddalovaly na neurčito. Některé z těchto novinek byly dokonce kruciální, aby kanceláře v době koronavirové přežily, a z toho, co by ještě rok zpátky bylo bývalo konkurenční výhodou, se stala takřka nutnost.

Dali jsme dohromady pět nejzásadnějších trendů, které si budou muset advokátní kanceláře osvojit, chtějí-li být dlouhodobě efektivní, produktivní a konkurenceschopné.

1. Mikrosegmentace

V posledních letech se převážná část advokátních kanceláří všech velikostí na trhu prezentují tak, že nabízí všechno všem.


Data však naznačují, že klienti upřednostňují spíše cílené služby a specializaci. Rostoucí komplexnost v určitých odvětvích ekonomiky nadále vytváří potřebu vysoce odborných právních znalostí v konkrétních oblastech.


Z tohoto důvodu se domníváme, že se v nadcházejících letech rapidně zvýší poptávka po specializovaných právních službách.


Výzvou každé advokátní kanceláře tak může být najít uvnitř sebe své unikum, pracovat na něm a dotáhnout ho k mistrovství.


Mikrospecializace v rámci jednotlivých týmů kanceláře umožňují právnickým firmám oslovit klienty se specifickými cíli a potřebami a na ně reagovat prostřednictvím služeb ušitých na míru.


Hluboké porozumění klientovi a jeho odvětví bude něčím, co může specializovanou kancelář jednoduše odlišit od advokátních kanceláří nabízejících právní služby od A do Zet. Je lepší být jedničkou na úzce vymezeném trhu než dvojka na širokém poli, kde všichni dělají všechno pro všechny.


2. Mezioborový přesah

Podobně jako se kadeřnice ptá zákazníka “jak to chcete”, hostinský “co si dáte” nebo taxikář!"kam to bude”, se často advokát ptá “jaký máte problém?”.


Tento model jsme již dávno zahodili. Otázky samozřejmě klademe dál. Ale jako daleko vhodnější se osvědčila otázka “kam se potřebujete dostat?”.


Když známe klientův cíl, zpravidla zjistíme že to není pouze právní problém, se kterým mu můžeme pomoci. Dokážeme mu zaštítit celou nejen právní podporu a navrhnout vhodnou strategii, kterak vytyčených cílů dosáhnout.


Právní know-how je při tom stejně důležité jako znalost byznysového prostředí. Přemýšlet out-of-the-box ale často nemusí být dostačující.


I z tohoto důvodu by se v nadcházejících letech neměly advokátní kanceláře bát začleňovat do svých řad zaměstnance z prostředí mimo advokacie, ať už jde o daňové poradce, účetní nebo třeba manažery z rozličných oblastí. Stejně tak může být velice dobrým rozhodnutím svěřit jim vedení vlastního týmu advokátů.


V souvislosti s hiringem nelze nezmínit další skutečnost, se kterou se pak ze jména “tradiční” advokátní kanceláře chtě nechtě setkají nebo již setkali. A tou je nástup generace Y.


Je potřeba si totiž uvědomit, že mileniálové přichází s novými očekáváními a prioritami než předchozí generace.


Mezioborový přesah je však něco, co advokátním kancelářím nahrává do karet – podle průzkumu společnosti Deloitte se ukazuje, že klíčem ke spokojenosti v zaměstnání a loajalitě generace Y jsou rozmanitost, flexibilita a zdravá pracovní kultura. Tyto kvalit může naplnit právě koncentrace více oborů v jedné kanceláři.


3. Zvýšený důraz na zákaznickou zkušenost v on-line prostředí

Očekávání klientů rostou každým rokem. Advokátní kanceláře na tento trend reagují řadou způsobů od zdokonalování zákaznické zkušenosti přes cenotvorbu šitou na míru a snahu o minimalizaci nákladů až po důraz na doručení maximální hodnoty.


Tím, že se v letošním roce větší či menší část klientské práce přesunula do on line prostředí, se mění i pohled na to, co klient spoluprací s advokátní kanceláří získá nad rámec právních služeb.


Dlouho budovaný design služeb je tak zase trochu přetočený vzhůru nohama. Zákazníci se během pár měsíců naučili, že osobní přístup neznamená osobní kontakt.


Člověk je v jádru společenský tvor, osobní setkávání se určitě zcela nevytratí, jen ho ubyde a budeme si ho daleko více vážit a možná i cenit.


V praxi ale vidíme, že části našich klientů schůzka v on-line prostředí vyhovuje, ba ji dokonce preferuje i v časech, kdy je možné se potkávat bez jakýchkoliv omezení.


Ze zpětné vazby našich klientů vychází najevo, že o zákaznickém zážitku často rozhodují ty nejmenší detaily. A tak místo kvalitního kávovaru a pohodlného křesla by teď advokátní kanceláře měly investovat spíše do rychlého a stabilního internetového připojení a dalších technologických inovací, neboť stále častěji bude namísto usměvavé recepční první dojem dělat chatbot.


4. Technologické inovace

S tím souvisí technologický pokrok, kterému obecně nestíhá celý trh. Výrobci mají často technologie již vyvinuté, ale zatím je drží pod pokličkou, protože trh není na tak zásadní inovaci stále připraven.


A tak tradiční prostředí, jakým je advokacie, za tímto pokrokem pokulhává ně- kde hodně vzadu. Kanceláře, které dokážou adaptovat současné technologické trendy, získávají oproti svým konkurentům zpravidla mílový náskok.


Úplný přesun do cloud, automatizace části procesů nebo masová personalizace se již staly pevnou součástí digitální transformace advokátních kanceláří.


Snažte si ale představit technologie nad rámec toho, co můžeme právě teď po chopit a zkuste se na tyto technologické vychytávky připravit. Nechce to jen zůstat aktuální, ale dívat se do budoucnosti a přemýšlet tři tahy dopředu. Jen tak udržíme krok s technologickým pokrokem, jakým může být umělá inteligence,

blockchain nebo další vrstvy internetu.


5. Krize z blahobytu a blahobyt z krize

Přední ekonomové již několik let po sobě předvídali, že přijde krize. Z historie víme, že ekonomika se točí v pravidelných cyklech, takže to celkem dávalo rozum. Snažili se předpovědět, co bude spouštěčem této krize, ale recese stále nepřicházela.


Tak jsme v roce 2020 vypnuli ekonomiku “z vlastní vůle”. Nechceme se tady ale bavit o tom, zda to bylo dobře nebo špatně nebo co šlo udělat lépe.


Berme to tak, jak to je, a snažme se v tom najít příležitost. Během krize je vždy větší část populace bita, na druhou stranu bychom v každé krizi našli někoho, kdo z ní odchází posílen.


Klíčovým slovem této krize podle nás bude strukturalizace. Ve své podstatě se znovu rozdávají karty a i když nevíme, jaké karty nám krupiér rozdá, můžeme se pokusit vymyslet, jakou taktiku zahrajeme.


Celkově to vypadá, že situace se vydává směrem ekonomického racia. Pracovní trh se hýbe, na zaměstnance není vyvíjen takový tlak, co býval, firmy i lidé budou řešit, kde se dá nějaký peníz ušetřit. Některé firmy zaniknou a budou řešit insolvence. Vítězové krize naopak budou ve velkém nakupovat ve výprodejích.


Na nás je, abychom se na tyto případy dokázali dobře připravit a klientům dokázali nabídnout co nejefektivnější legislativní podporu.


Pár slov závěrem…

Rok 2021 povede ke smysluplným změnám, protože marketing, inovace, technologie a obchodně orientované postupy podporují růst moderních právních postupů. Konkurenční prostředí se mění a právníci budou muset přehodnotit způsob poskytování právních služeb, aby v příštích letech vytvořili udržitelnou a ziskovou praxi.


留言


bottom of page