top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraLadislav Drha

Reakce na tiskové zprávy společnosti Arca Capital

Naše reakce: Skutečnost, že skupina Arca na sebe podala insolvenční návrh spojený s žádostí o povolení reorganizace u českých soudů je dobrou zprávou pro všechny české věřitele. Primárním zájmem věřitelů je, aby insolvenční řízení probíhalo v České republice a nikoli na Slovensku.


Pokud i samotný dlužník je toho názoru, že příslušnými soudy pro vedení insolvenčního řízení jsou české soudy a nikoli ty slovenské, je to jen dobře a tento postup zvyšuje šanci, že insolvenční řízení nakonec celé bude vedeno zde v ČR a věřitelé tak budou moct být bez dalšího zastoupeni pouze českými advokáty.


Nicméně rozhodující slovo v této věci bude mít ještě český soud, který sám musí dovodit, že je dána jeho mezinárodní příslušnost tuto věc řešit. Nelze totiž vyloučit, že se český soud prohlásí za nepříslušný a bude názoru, že se věc má rozhodovat na Slovensku.


Právě z tohoto důvodu je důležité, aby českou příslušnost navrhoval jak dlužník, tak i věřitelé spojení a organizovaní ve skupině. (ohledně toho jsme vás již také informovali na našem blogu: https://www.ak-drha.cz/cs/aktuality-detail/75-predikce-vyvoje-v-pripade-arca-invetsments)


Rovněž lze souhlasit s vyjádřením skupiny Arca, že tím nejlepším řešením případného úpadku bude reorganizace (pozn. v tuto chvíli je podán pouze insolvenční návrh, ale soud ještě nerozhodl, zda je Arca v úpadku a zda o tom bude vůbec rozhodovat; proto hovořím o případném úpadku).


Řešení formou reorganizace může přinést nezajištěným věřitelům, kterých je většina a jedná se o drobné věřitele, výrazně vyšší míru uspokojení než při konkurzu, kde by drtivá část financí putovala zajištěným věřitelům.


Pro vysvětlení dodejme, že postup v insolvenční řízení je tento: podání návrhu – zjišťování mezinárodní příslušnosti soudu – rozhodování o existenci úpadku a způsobu jeho řešení – schvalování reorganizačního plánu. Nyní jsme v bodě jedna, resp. nula, kdy byl podán návrh dlužníkem.

Naše reakce: Před Městským soudem v Praze bylo vedeno řízení pod sp.zn. MSPH 98 INS 19600/2020 na základě insolvenčního návrhu podaného jedním z věřitelů v září 2020. Skupina Arca byla v rámci tohoto řízení zcela nečinná a naopak požádala o ochranu před věřiteli na Slovensku.


Teprve až 23.12.2020 vyvinula skupina Arca nějakou činnost v rámci tohoto řízení, to se však stalo až ve chvíli, když již soud prvního stupně v tomto řízení rozhodl, že není místně příslušný a věc se má řešit na Slovensku, protože i tam si slovenská společnost Arca požádala o ochranu.


Tedy pokud slovenská společnost Arca tvrdí, že 23.12.2020 podala na sebe insolvenční návrh, tak je k tomuto potřeba říct, že jej na sebe podala až v době, kdy již o ní insolvenční řízení probíhalo a soudu nezbylo než tento její návrh posoudit jen jako vyjádření k již od září probíhajícímu řízení.


Je totiž vyloučeno, aby vedle sebe paralelně probíhala dvě řízení o téže věci – v takovém případě to soud tedy vždy spojuje. Jinými slovy tedy slovenská společnost Arca si svou nečinností ze značné míra sama zavinila, že její „návrh“ byl posouzen nikoli jako návrh na nové řízení (protože to nelze) ale jen jako vyjádření k již probíhajícímu řízení. Následně pak české soudy uzavřely, že k věci je příslušný slovenský soud.


Arca tedy po té, co neuspěla se svým prvním „návrhem“, se to nyní pokouší zopakovat znovu od počátku. Nicméně je otázka, zda soud insolvenční řízení na základě znovu zopakovaného návrhu zahájí, protože se jedná v tuto chvíli již o věc pravomocně rozhodnutou. Pokud by soud nakonec insolvenční řízení v ČR zahájil, tak lhůta k podání přihlášek uplyne až 2 měsíce o vydání rozhodnutí o úpadku.


Jinými slovy do tohoto řízení bude potřeba podat nové přihlášky, avšak lhůta uplyne až 2 měsíce po vydání rozhodnutí o úpadku. Nyní nebylo rozhodnuto ani o tom, zda se bude návrhem soud věcně zabývat.


Pokud jde o tvrzení Arca, že návratnost pohledávek bude v případě reorganizace min. 50 %, pak se jedná pouze o deklarování přání skupiny Arca. Insolvenční zákon nemá jako podmínku pro povolení reorganizace návratnost ve výši min. 50 %. Je tedy vůbec otázkou jaká přesná návratnost nakonec bude. Nicméně reorganizační plán bude muset být vždy schválen věřiteli.

Comentarios


bottom of page