top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraJan Eisenreich

7 pr(á)vních rad do začátku každého podnikatele

Rozjet podnikání může být neskutečný blázinec. Řešíte financování, obchodní model, hledáte vhodné partnery a zaměstnance, plánujete marketingové aktivity, sháníte co nejlepší kancelářské prostory a řešíte další problémy, které se objeví. Stále častěji se na nás ale obrací klienti, kteří při startu svého podnikání podcenili právní stránku věci.


Při zahájení podnikání je velice důležité mít na své straně dva klíčové spojence – svého právníka a účetního. Právní rady nemusí být levné, ale zpravidla se vyplatí konzultace na začátku než hašení problémů ex-post.


Abychom začínajícím podnikatelům co nejvíce usnadnili vstup na trh, dali jsme dohromady sedm klíčových oblastí, které si ohlídat, abyste mohli v klidu spát.


1. Zvolte vhodnou formu podnikání

Výběr vhodné formy je zásadní a složité rozhodnutí, neboť každá z možných forem má své klady a zápory. Můžete podnikat jako fyzická osoba (OSVČ) nebo jako právnická osoba – jedna z obchodních korporací upravených českým právním řádem, přičemž nejčastější formou je společnost s ručením omezeným.


Ve snaze si to co nejvíce zjednodušit, podnikatelé ale často berou v potaz pouze dvě kritéria: snadnou administrativu i a co nejnižší daně. Důležitá je zejména otázka odpovědnosti za závazky podnikatele.


Podnikání OSVČ je úzce svázáno s konkrétní fyzickou osobou a OSVČ ručí za závazky celým svým majetkem. Např. u společnosti s určením omezeným, jak již ostatně vyplývá ze samotného názvu, je ručení společníků za závazky společnosti omezeno.


Je důležité vše dobře zvážit, např. s přihlédnutím k oboru a rozsahu v jakém hodláte podnikat a přizpůsobit tomu volbu vhodné právní formy. Je také vhodné zmínit, že po účinnosti zákona o obchodních korporacích a jeho novele účinné od ledna 2021 je založení s. r. o. poměrně jednoduché a jako základní kapitál postačuje částka 1,-Kč.


2. Nastavte vztahy mezi společníky

Jestliže se na vašem podnikatelském záměru podílí více lidí, je potřeba si zodpovědět personální otázky a mezi zúčastněnými osobami přesně nastavit právní vztahy.


Pokud se rozhodnete podnikat prostřednictvím právnické osoby (obchodní korporace), prvním krokem je zakladatelské právní jednání, které má formu buďto zakladatelské listiny v případě, že korporaci zakládá jeden člověk, a nebo společenské smlouvy, popřípadě stanov, je-li společníků více.


Pro všechny typy listin platí, že musí mít formu notářského zápisu. Dále je potřeba ustanovit osoby vykonávající funkci statutárního orgánu a společníci musí složit členský vklad do základního kapitálu. Korporace samotná vzniká zápisem do obchodního rejstříku, který je zpoplatněn.


Doporučujeme vztahy v zakladatelských dokumentech nastavit dostatečně specificky tak, abyste byli ochráněni, ale zároveň dostatečně obecně, abyste s každou provedenou změnou nemuseli spěchat k notáři.


3. Připravte si vzory smluv

Smlouvy jsou absolutním základem pro veškerá jednání týkající se vašeho podnikání. Je třeba sepsat smlouvy pro zaměstnance, dodavatele, odběratele, eventuelně investory a vše mezi tím.


Nedělejte tu chybu, když si myslíte, že smlouvy nepotřebujete. Bez nich může nastat mnoho těžko řešitelných problémů. Pokud smlouvu sepsanou máte, můžete snadno podniknout příslušné právní kroky. Naopak bez smlouvy si toho moc nepočnete.


Po internetu koluje mnoho vzorů těchto smluv, ale doporučujeme na ně nespoléhat a nechat si je připravit na míru vašemu podnikání. Právní úprava se navíc neustále mění a takové vzory již nemusí odpovídat platným právním předpisům. Investice do nich se vám mnohokrát vrátí.


4. Pojistěte se

Sociální a zdravotní pojištění patří mezi základní povinnosti každého podnikatele. Nezapomínejte ale na to, že podnikáním jdete do značného rizika. Máte závazky, drahé stroje, odpovědnost.


Můžete si nechat pojistit svůj movitý i nemovitý majetek, přerušení provozu, odpovědnosti za škodu nebo třeba pohledávky.


5. Prozkoumejte všechny daňové povinnosti

Konec března se pro vás stane jedním z těch méně pohodových období. Budete muset podat daňové přiznání. Jednoduší formu evidence příjmů budete schopni zpracovat svépomocí. U daňové evidence se raději obraťte na odborníky, kteří vám ji bezchybně zpracují. Další výhoda najmutí odborníků je, že pokud máte daňového poradce, prodlužuje se lhůta k podání daňového přiznání do konce června. I přes tyto lhůty je však vhodné nenechávat podání na poslední chvíli. Pokud nepoužíváte datovou schránku a přiznání odevzdáváte osobně, na konci lhůty se na finančním úřadu tvoří fronty.


Pakliže se stanete plátcem daně z přidané hodnoty, budete muset měsíčně podávat kontrolní hlášení a odvádět DPH. Časem si však za splnění určitých podmínek můžete zažádat, abyste hlášení podávali čtvrtletně. Plátcem DPH se stanete v případě překročení obratu 1.000.000,-Kč za posledních 12 měsíců.

Pokud k podnikání budete využívat motorové vozidlo, budete platit čtvrtletní zálohy na silniční daň a do 31. ledna následujícího roku budete muset podat daňové přiznání.


Co se týče daně z nemovitosti, tak tu vždy hradí vlastník nemovitosti, a to ať už slouží, či neslouží k podnikání. V případě nemovitosti používané k podnikání je postup téměř totožný jako u nepodnikatelské nemovitosti, liší se pouze sazby daně. Pozor dejte na to, že se jedná o jedinou daň, kdy se přiznání dává dopředu, tj. nikoliv za uplynulý rok, ale na rok stávající.


V případě, že vyrábíte či dovážíte minerální oleje, líh, pivo, víno a jeho meziprodukty nebo tabák, stáváte se plátcem spotřební daně. Správcem spotřební daně není finanční, ale celní úřad.


6. Udržujte všechny záznamy aktuální

Jasně, vaše představa o podnikání byla zcela určitě daleko dobrodružnější než nějaké nudné papírování. Pravda je ale taková, že doklady jsou podklady, které vám pokud jde o právní, ale i daňové záležitosti mohou zachránit kůži.


Některé dokumenty máte dokonce povinnost archivovat ze zákona, některé stačí uschovat na 5, další na 10 a některé i na 30 let. Ty nejdůležitější dokumenty bude zpracovávat a uchovávat váš právník, ale každodenní byrokracie ve smyslu příjmových dokladů, smluv, dohod nebo reklamačních protokolů bude pravděpodobně ve vaší režii. Budou muset být uchovávány interně a vy budete zodpovídat za jejich aktuálnost a správnost. Někdy pro zjednodušení může být vhodné vyhotovit si seznamy, či alespoň systém jakým dokumenty řadíte. Velmi to zjednoduší případné dohledávání.


7. Chraňte si své nápady

Vaše podnikatelské know-how může být tím nejcennějším aktivem vaší společnosti. Nezapomínejte chránit práva svého duševního vlastnictví, předejdete tak tomu, aby na vašich nápadech parazitovala konkurence. Využít můžete například patent, nebo ochrannou známku a dále kvalitní smluvní dokumentaci s vašimi zaměstnanci, obchodními partnery a zákazníky.

Comments


bottom of page