top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraRadek Mikulka

Novela družstev a bytového spoluvlastnictví

Změna stanov bez nutnosti stoprocentního souhlasu členů nebo založení družstva i bez konání ustavující schůze. Novela bytového spoluvlastnictví a družstev přináší od 1. července důležité změny.


Od 1. července 2020 je účinná novela bytového spoluvlastnictví a družstev. Tuto dílčí novelu doplní ještě tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích přijatá v únoru. Ta nabude účinnosti 1. 1. 2021 a přinese celou řadu změn, které si přiblížíme zase v jiném článku.


Teď tedy o tom, co čeká bytová družstva od 1. července:

  • Nově je možné založit družstvo i bez konání ustavující schůze. Stanovy mohou také určit nižší počet zastoupených členů na schůzi jedním zmocněncem, než byla dosavadní 1/3 všech členů, a mohou omezit výběr zástupce pouze na jiné členy družstva.

  • Dále se ruší povinnost zveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách, nyní postačí vyvěšení pozvánky na informační desce a zaslání členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Se souhlasem člena je možné zasílat pozvánku pouze elektronicky. Zrušuje se též povinnost družstva zřídit internetové stránky.

  • Novela se dotýká i rozhodování o změně náležitostí stanov bytového družstva. Dřívější nutnost stoprocentního souhlasu, kterého v praxi nelze až na výjimečné případy dosáhnout, nahradil požadavek souhlasu ¾ všech členů družstva.

  • Bytová družstva rovněž mohou od července rozdělovat část zisku a jiných vlastních zdrojů mezi své členy. Výše je omezena na maximálně 33 %, zároveň musí být dodrženy obecné podmínky výplaty zisku podle § 34 odst. 2 a § 40 ZOK, družstvo musí současně vytvořit fond ze zisku ve výši 30 % základního kapitálu, který nelze mezi členy rozdělit, a nesmí ohrozit uspokojování bytových potřeb svých členů.

  • Zásadní změnou pak je podřízení nájmu družstevního bytu obecnému nájmu podle občanského zákoníku a nájem družstevního nebytového prostoru nájmu sloužícímu podnikání. Nájem nebytového prostoru nesloužícího k podnikání se bude řídit nájmem bytu.

Hozzászólások


bottom of page