top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraNikola Szabó

Krizové řízení korporací - rozhodování v době pandemie

Zákaz shromažďování neblaze postihnul mnoho odvětví podnikání a zasáhl i do osobních životů všech občanů. Zároveň ale toto omezení ovlivnilo také rozhodování společností nebo i společenství vlastníků či družstev, jehož členové se nesměli sejít.


Velkým problémem se v takovém případě stává např. změna stanov, která je potřeba schválit akcionáři a bez schválení není možné nové stanovy přijmout; obdobně u ostatní obchodních společností. Další komplikací může být také konec funkčního období statutárních nebo jiných volených orgánů a jejich znovuzvolení nebo případně také jejich změna v případě neplnění jejich povinností.


U akciových společností a u společností s ručením omezeným lze tento problém vyřešit rozhodováním per rollam, kdy lze rozhodnout i bez zasedání valné hromady, pokud to přímo nezakazuje společenská smlouva nebo stanovy společnosti. Protože na rozdíl od rozhodnutí valné hromady, které musí být osvědčeno veřejnou listinou, v případě zvolení způsobu rozhodnutí per rollam postačí úředně ověřený podpis společníků nebo akcionářů na jejich hlasovacím lístku. Ovšem tímto se mnoho společností dostává do patové situace, protože velká část z nich tuto možnost zakotvenou ve svém zakladatelském právním jednání nemá a aby jej změnila, je potřeba svolat onu valnou hromadu, aby rozhodnutí přijala.


Tuto situaci měl vyřešit nový zákon tzv. Lex Covid (zákon č. 191/2020 Sb.), který je účinný od 24. 4. 2020. Tento zákon má umožnit rozhodování pomocí technických prostředků (např. Skype) nebo rozhodování per rollam, aniž by měly společnosti tuto možnost upravenou ve stanovách či společenské smlouvě, a to po dobu trvání mimořádných opatření.


Jak je výše uvedeno, v době, kdy trvají mimořádná opatření a zároveň končí funkční období statutárních orgánů, je třeba zvolit nový statutární orgán, a proto je rovněž třeba svolat valnou hromadu. I na to Lex Covid myslí. Dle něho se funkční období voleného orgánu automaticky prodlužuje o 3 měsíce ode dne následujícího po dni, kdy skončila mimořádná opatření.


Mimo jiné Lex Covid upravuje lhůty pro schvalování účetních závěrek akciových společností, společností s ručením omezeným a družstev tak, že prodlužuje tyto lhůty o tři měsíce ode dne skončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020.


Na konec je třeba zmínit, že v návaznosti na určení nezákonnosti vládního opatření vydala vláda dne 23. dubna 2020 usnesení s účinností ke dni 24. dubna 2020, ve kterém nově již nezakazuje konání veřejných shromáždění.

Comments


bottom of page