top of page
pikes-legal-aktuality.jpg

Články

monsterDOWN.png
Vyhledat
  • Obrázek autoraJosef Olenič

Vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení v kauze Arca

Dne 26.05.2021 byl v insolvenčním rejstříku oznámen vstup Městského státního zastupitelství v Praze do insolvenčního řízení vedeném proti společnosti Arca Investments, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 359 75 041, u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 98 INS 723/2021.


Vstup státního zastupitelství obvykle znamená, že o něj některý z účastníků řízení požádal (včetně insolvenčního správce), a státní zastupitelství situaci zhodnotilo tak, že je jeho vstup do řízení účelný. Státní zastupitelství poté primárně hodnotí situaci z pohledu trestního práva, kdy prošetřuje, zda v rámci řízení, nebo i před ním nedošlo ke spáchání trestné činnosti.


Trestní zákoník zná několik trestných činů, které přímo s insolvenčním řízením souvisí, ale mohou se aplikovat i jiné trestné činy. Namátkově se může jednat například o trestné činy dle §222 - §227 trestního zákona (poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku). Trestná činnost se nemusí týkat jen dlužníka, ale i věřitelů, nebo samotného insolvenčního správce.


Vzhledem k rozsahu insolvenčního řízení a množství přihlášených věřitelů se může stát, že ke spáchání trestné činnosti již došlo, nebo se o to někdo pokusí, například aby zvýhodnil svou pozici, nebo získal majetkový prospěch jinak. Kauza Arca je také silně medializována a jedná se tam o opravdu vysoké částky, takže je vstup státního zastupitelství do řízení logickým krokem. Může to znamenat i zahájení konkrétních kroků v rámci trestního řízení, avšak tato informace je ze zásady neveřejná, a to až do té míry, že ani na přímý dotaz státní zastupitelství neodpoví, protože nemohou komentovat živé kauzy, aby neohrozili případné vyšetřování.


Nyní je jeho úkolem odhalit případné spáchané nepravosti. Jeho vliv dále může být velice pozitivní v tom, že celý případ je sledován a vyhodnocován, a tedy účastníci budou ve svých krocích opatrnější, pokud plánovali něco nekalého.


Je zjevné, že boj v rámci řízení již začíná, což bylo znatelné například v rámci jmenování prozatímního věřitelského výboru, a je tedy dobrá zpráva, že je zde další instituce, která na průběh řízení dohlédne.

Comments


bottom of page