top of page
pikes-legal-pojistne-naroky-dopravni-neh

Služby

monsterDOWN.png

Domů   /   Služby   /   Pojistné nároky a dopravní nehody

Pojistné nároky a dopravní nehody

Jsme specialisté na pomoc účastníkům dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví. Pomůžeme Vám získat finanční odškodnění a vše, na co máte nárok. Peníze zdraví nevrátí, ale mohou vzniklé útrapy alespoň částečně zmírnit.

Pomáháme nejen řidičům a motocyklistům, ale všem účastníkům dopravních nehod jako jsou chodci či cyklisté. Posoudíme vaši situaci a sdělíme, na co všechno máte nárok. Pokud se ještě léčíte, budeme s vámi konzultovat, jak po celou dobu léčby právně postupovat. Poskytneme vám komplexní pomoc při uplatnění nároků vůči pojišťovně a budeme vás zastupovat po celou dobu jednání s ní. Naším cílem je získání co nejvyššího pojistného plnění pro naše klienty. 


Poskytneme vám jako poškozenému právní služby v trestním řízení vedeném proti viníkovi nehody. Rovněž vás zastoupíme v soudním řízení o náhradu újmy proti pojišťovně, pokud se nepodaří věc vyřešit mimosoudně. Součástí našeho týmu jsou specialisté s předchozími zkušenostmi z pojišťoven, takže dosahujeme vysoké míry úspěšnosti. 


Spolupracujeme s renomovanými lékaři a soudními znalci. Zajistíme vám vypracování vyjádření a znaleckých posudků z oboru zdravotnictví a dopravy. Posudky znalců z oboru zdravotnictví a dopravy jsou základem pro řádné odškodnění.

KONTAKTUJTE NÁS

Pojďme do toho společně

Rádi se detailně seznámíme s vašimi konkrétními potřebami a pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů. 

bottom of page